lịch sử dòng xe 2 cầu

Dòng xe 2 cầu của Nissan và lịch sử của nó

Thông thường đối với loại xe dẫn động cầu trước, tại chế độ AUTO trục sau kích hoạt khi các bánh trước bắt đầu trượt,