bảo hiểm khi dùng xăng kém chất lượng

Bảo hiểm có đền bù ô tô dùng xăng kém chất lượng hay không?

Theo tin ô tô, bên cạnh bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, trong nội dung bảo hiểm mà bạn mua cho xe có