thông số kỹ thuật Chevrolet Aveo 2013

Đánh giá xe Chevrolet Aveo 2013: Thiết kế ấn tượng, phiên bản mới

Mức tiêu nhiên liệu trung bình tiêu chuẩn đo được trên đường thử theo công bố của nhà sản xuất trong là 5,5L/100Km. Tuy nhiên,