an toàn trên xe hơi

8 yếu tố ảnh hưởng tới tiêu chuẩn an toàn xe hơi

Hệ thống an toàn điều khiển bằng máy tính có thể tự động phanh xe mà không cần tác động của con người nhờ sử