Brabus 850 Cabrio độ như chính hãng

Brabus 850 Cabrio : Bản độ như xe mới chính hãng

Để có được công suất lớn nói trên, Brabus đã sử dụng một gói nâng cấp tổng thể bao gồm việc tăng dung tích động